Најавете се преку Facebook/ Google
Немате корисничка сметка? Регистрирајте се сега!

РЕГИСТРИРАЈТЕ се за да добиете поврат на готовина.

Регистрирајте се преку Facebook/ Google
Треба да го користите истиот телефонски број како што е наведен во Вашиот профил за сите резервации што ги правите преку платформата. Ако користите различен, нема да можеме да ги усогласиме Вашите резервации со Вашата сметка.
Вашата лозинка треба да има најмалку 8 карактери, да содржи големи и мали букви и да содржи барем еден број